Julius Būtėnas

Vardas Julius
Pavardė Būtėnas
Profesija rašytojas, redaktorius, dėstytojas, prozininkas, dramaturgas, romanistas, žurnalistas
Gimimo data 1908-11-30

Išsami biografija

Literatūros tyrinėtojas, kritikas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas. Gimė 1908 m. lapkričio 30 d. Galintėnuose (Nemunaičio vls., dab. Alytaus r.), mirė 1999 m. balandžio 28 d. Vilniuje.
Mokėsi Alytaus, Merkinės gimnazijose. 1925 m. pradėjo bendradarbiauti spaudoje – žurnale „Aušrinė“. 1929–1934 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių bei prancūzų literatūrą ir pedagogiką. Dalyvavo studentų varpininkų, jaunimiečių veikloje. 1930 m. dienraščio „Lietuvos žinios“ korektorius. 1931–1934 m. V. Atkočiūno spaustuvės korektorius. 1931 m. redagavo žurnalą „Jaunimas“, 1933 m. „Moksleivių varpai“, 1940 m. dirbo Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje, redagavo žurnalą „Varpas“.
1940 m. laikraščio „Lietuvos žinios“ redakcijos sekretorius. 1940–1941 m. Revoliucijos muziejaus direktorius. 1942–1944 m. mokytojavo Leipalingio ir Merkinės gimnazijose. 1944–1950 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto vyresnysis dėstytojas. 1951–1952 m. skaitė lietuvių literatūros paskaitas Vilniaus pedagoginiame institute. Nuo 1958 m. žurnalo „Pergalė“ redakcijos sekretorius. 1958–1969 m. vienas iš Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos redaktorių.
Parašė kaimo buities realistinių apsakymų ir vaizdelių apie kaizerinę okupaciją ir kaimo žmonių vargus. Reiškėsi kaip literatūros ir kultūros istoriografas, išspausdino kritikos straipsnių, recenzijų. Su Aleksandru Kernagiu parašė pjesę apie Julių Janonį „Pamilau dangaus žydrumą“ (past. 1957, išl. 1958). Istoriografiniams darbams būdinga faktų gausa, dokumentikos ir atsiminimų derinimas su beletristikai artimu pasakojimu.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3.