Julius Baniulis

Vardas Julius
Pavardė Baniulis
Slapyvardis Menkutis; J. Tvanas
Profesija rašytojas, vertėjas, kultūros veikėjas, redaktorius, leidėjas
Gimimo data 1880-10-27

Išsami biografija

JAV lietuvių kultūros veikėjas, literatas, vertėjas.1902 m. atvyko į JAV. Dirbo anglies kasyklose, lentpjūvėse, spaustuvėse. Nuo 1903 m. bendradarbiavo leidinyje „Vienybė lietuvninkų“. 1908–1909 m. laikraščio „Pirmyn“, 1914 m. „Ateitis“, 1920–1921 m. „Amerikos lietuvis“ redaktorius. Dalyvavo „Susivienijimo lietuvių Amerikoje“ ir lietuvių socialistų federacijos veikloje.
Išvertė anglų, japonų, kinų, persų, arabų poezijos ir prozos.
Išleido knygą „Vaizdai, vaizdeliai ir eilės prozoje“ (1919 m.), eilėraščių rinkinį „Ašaros ir džiaugsmas“ (1920 m.).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.