Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus – valstybės išlaikoma pelno nesiekianti kultūros įstaiga.

Muziejus kaupia, saugo ir tiria su Lietuvos teatro, muzikos ir kino istorija susijusius eksponatus, rengia šių sričių kūrėjams paminėti skirtus vakarus bei rinkinių pristatymo parodas, rengia išsamias temines ekskursijas bei edukacines programas, ruošia mokslinius leidinius ir konsultuoja lankytojus. Bendradarbiaujant su kitų šalių institucijomis muziejuje rengiamos ir tarptautinės parodos, kuriose pristatomi reikšmingi užsienio šalių kūrėjai. Be to, čia vyksta šiuolaikinio meno parodos, o vasarą itin gausu įvairių renginių muziejaus amfiteatre.

Teatro muziejus įkurtas 1926 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete, B. Sruogos ir V. Krėvės-Mickevičiaus iniciatyva. 1936 m. buvo perkeltas į Valstybės teatrą (vadovu paskirtas šio teatro aktorius Stasys Pilka). Karo metais muziejaus eksponatai buvo išblaškyti. Tik 1946 m. įkurta Lietuvos teatro draugija susirūpino muziejaus eksponatų likimu. Atkuriamieji darbai tęsėsi iki 1957-ųjų. Nuo tada veikė Lietuvos teatro draugijos (Aktorių namų) muziejaus skyrius (organizavo pedagogas Stasys Sabalis, vėliau vadovavimą perėmė filologė Gražina Aleksienė). 1964 m. šis skyrius, pavadintas Teatro ir muzikos muziejumi, buvo perduotas Lietuvos dailės muziejaus žinion. Jis veikė iki 1992 m. buvusiose Umiastovskių rūmų patalpose, Trakų g. 2, kur 1965 m. buvo surengta pirmoji paroda. 1992 m. Lietuvos dailės muziejaus padalinys tapo atskiru Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi.